Blog

Familiebedrijf en landgoed: what’s the difference?

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 29

Voor de meeste eigenaren van een familiebedrijf (FB) zal de vergelijking van hun FB met dat van een landgoed (LG) misschien vreemd in de ore…

Bittere noodzaak om ‘next gen’ bij landgoed te betrekken

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 29

Het is van groot belang om tijdig de volgende generatie, de ‘next gen’, bij het landgoed te betrekken: het zijn de pro-deo-ambassadeurs,…

Door Corona zijn campings in Nederland ineens volgeboekt. Heeft u een camping of ander bedrijf op en voor uw landgoed? Let dan op: misschien heeft u de keuze tussen de BOR en de NSW, die kan grote gevolgen hebben!

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 22

In een vorig blog is  aandacht besteed aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor Familiebedrijven en de kritiek op deze vrijstelling. Ee…

De bedrijfsopvolgingsregeling onder kritiek

Posted by Jeroen van Wassenaer | July 20

Voortzetting van het bedrijf door de volgende generatie borgen De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling bij ver…

Mediation: oplossing voor aandeelhoudersconflict

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 29

Mediation is een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat doen partijen zèlf, maar wel onder de leiding van een deskundige prof…

Vragen, Vragen… van bestuurders en commissarissen

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 15

Veel bestuurders en commissarissen, nu ook van Stichtingen en Verenigingen, botsen met enige regelmaat tegen vragen aan die hun eigen rechte…

De ingevoerde Corona-spoedwet biedt kansen voor de te houden Jaarvergadering en voor de DGA die nu de zaken wil regelen voor (tijdelijke) uitval of overlijden

Posted by Jeroen van Wassenaer | April 30

Belangrijk nieuws voor de te houden jaarvergadering: die kan nu ook audiovisueel. Maar ook voor de DGA die de zaken goed achter wenst te la…

Is Corona een onvoorziene omstandigheid (OO)? Of leidt het tot Overmacht? Dat maakt nogal een verschil, met name in de rechtsgevolgen ervan!

Posted by Jeroen van Wassenaer | April 1

Is Corona een onvoorziene omstandigheid (OO)? Of leidt het tot Overmacht? Dat maakt nogal een verschil, met name in de rechtsgevolgen ervan!…

Tijdelijke verhuur van het familiebedrijf aan een deskundige derde màg binnen de BOR!

Posted by Jeroen van Wassenaer | March 23

 De overdrager aan de nog jonge en onervaren opvolger in het familiebedrijf krijgt een hart onder de riem gestoken met de uitspraak van de …

Voormalig CEO Maurice Brenninckmeyer van C&A aan het woord over het familiebedrijf. Deel II

Posted by Jeroen van Wassenaer | February 18

In het eerste blog in deze serie besprak ik een aantal citaten uit het interview met destijds CEO van C&A, Maurice Brenninckmeyer en wa…