Blog

De Kool en de Geit sparen bij zaken binnen de familie, hoe kan dat?

Posted by Jeroen van Wassenaer | February 23

Kun je de goede familiebanden behouden en toch ook jouw mening laten gelden inzake het gemeenschappelijk bezit? Een even lastige als vaak vo…

Opvolging familielandgoed, is niet van later, maar speelt continu

Posted by Jeroen van Wassenaer | December 13

De FPG is eind oktober gestart met de Leergang Opvolging om de volgende generatie stevig voor te bereiden op een opvolging als landgoedeigen…

Soms werkt over je graf heen adviseren verhelderend

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 1

Ik weet het: niet doen, niet over je graf heen willen regeren! Maar soms zouden nabestaanden heel graag nog even contact met je hebben om te…

Waarom een adviseur die een thuiswedstrijd speelt betere resultaten haalt.

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 1

Voormalig minister Pieter Winsemius schreef ooit een boekje over het belang van het spelen van een thuiswedstrijd waarin hij een parallel tr…

Vindt U dat er een verplichte governance code voor familiebedrijven moet komen?

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 1

U weet ongetwijfeld van het bestaan van de Corporate Governance Code af, zoals deze geldt voor beursfondsen, niet voor de overige bedrijven.…

Familiebedrijf en landgoed: what’s the difference?

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 29

Voor de meeste eigenaren van een familiebedrijf (FB) zal de vergelijking van hun FB met dat van een landgoed (LG) misschien vreemd in de ore…

Bittere noodzaak om ‘next gen’ bij landgoed te betrekken

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 29

Het is van groot belang om tijdig de volgende generatie, de ‘next gen’, bij het landgoed te betrekken: het zijn de pro-deo-ambassadeurs,…

Door Corona zijn campings in Nederland ineens volgeboekt. Heeft u een camping of ander bedrijf op en voor uw landgoed? Let dan op: misschien heeft u de keuze tussen de BOR en de NSW, die kan grote gevolgen hebben!

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 22

In een vorig blog is  aandacht besteed aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor Familiebedrijven en de kritiek op deze vrijstelling. Ee…

De bedrijfsopvolgingsregeling onder kritiek

Posted by Jeroen van Wassenaer | July 20

Voortzetting van het bedrijf door de volgende generatie borgen De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling bij ver…

Mediation: oplossing voor aandeelhoudersconflict

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 29

Mediation is een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat doen partijen zèlf, maar wel onder de leiding van een deskundige prof…