Blog

Bestuurdersaansprakelijkheid van de andere, al dan niet papieren bestuurder(s), vervolg

Posted by Jeroen van Wassenaer | June 28

Ik verwijs naar het eerdere blog over bestuurdersaansprakelijkheid in de aanloop naar een verwachte uitspraak van de Hoge Raad en sluit daar…

Familie en bezit: dienen van dynastieke belangen bij overdracht via inbreng in stichting of vennootschap

Posted by Jeroen van Wassenaer | April 6

  Het bijeenhouden van familiebezit en het borgen van de relatie met de familie(naam) kunnen motieven zijn om de vererving anders dan naar …

Bestuurdersaansprakelijkheid van de andere, al dan niet papieren bestuurder(s)

Posted by Jeroen van Wassenaer | March 29

To be or not to be: Ook een andere (dan de handelende) bestuurder is een aansprakelijk te stellen bestuurder   Er wordt veel geschreven…

Familie en bezit: dynastieke belangen bij overdracht per legaat

Posted by Jeroen van Wassenaer | March 26

    Bij opvolging in het landgoed of familiebedrijf, maar ook bij vererving van heerlijke rechten, het erven van familieportretten…

Familie en bezit: dynastieke belangen bij overdracht van (groot en klein) familiebezit

Posted by Jeroen van Wassenaer | March 19

  Voor de eigenaar van een familiebezit dat voor de volgende generaties behouden moet blijven (het familiebedrijf, een landgoed of huis…

Heerlijke rechten bestaan wel dégelijk nog!

Posted by Jeroen van Wassenaer | March 2

Ik behandel op dit moment verschillende zaken over de oud-zakelijke Heerlijke rechten, reden voor een blog hierover. Het direct financieel b…

Deadlock en Shoot-out

Posted by Jeroen van Wassenaer | October 2

Vaak hebben aandeelhouders uiteenlopende belangen bij een B.V. en meningsverschillen over het beleid zijn dan onvermijdelijk. In een vorig b…

Blockchain

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 18

Blockchain zou wel eens hét woord van 2017 kunnen worden. Inmiddels prijzen The Guardian, NRC en Financieel Dagblad deze technologie de hem…

Is de beklemde minderheidsaandeelhouder machteloos?

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 18

Het belang van een minderheidsaandeelhouder kan worden geschaad door besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders (AV). De AV is…

Familieraad en familiebedrijf

Posted by Jeroen van Wassenaer | February 24

Met name in grotere families die met diverse staken betrokken zijn bij het familiebedrijf kan het nuttig zijn om de familieleden te laten ve…