Blog

Geef familiebedrijven net als gewone bedrijven een code

Posted by Jeroen van Wassenaer | January 7

Onderstaand opinie artikel van mijn hand werd 21 december in het Financieel Dagblad gepubliceerd: Waarom geldt voor familiebedrijven geen co…

Bedrijfsoverdracht met behoud van invloed: de rechten van de prioriteitsaandeelhouder in vergelijking met de rechten van de houder van een bepaald aantal aandelen

Posted by Jeroen van Wassenaer | December 19

In een vorig blog werd ingegaan op de keuze tussen behoud van een bepaald aantal aandelen en het verkrijgen van een prioriteitsaandeel. In d…

Deelnemen in of samenwerken met een familiebedrijf? Let dan wel even op!

Posted by Jeroen van Wassenaer | December 19

Wilt u als externe partij investeren in een familiebedrijf? Let dan wel even op. Het overwegen van transacties met familiebedrijven -zoals h…

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen II

Posted by Jeroen van Wassenaer | December 9

In een eerder blog over de aanstaande Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTRP) besprak ik de grootste aanstaande veranderingen voor St…

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 22

Bestuurders van Stichting of Vereniging, opgelet: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen komt er aan! Komende maand behandelt de Tweede Kame…

Bedrijfsoverdracht met behoud van invloed: via behoud van een bepaald percentage van de aandelen of van slechts een prioriteitsaandeel?

Posted by Jeroen van Wassenaer | October 31

In een vorig blog is reeds aandacht besteed aan de mogelijkheden voor een vader om het familiebedrijf aan de kinderen over te dragen, zonde…

Stemrechtloze aandeelhouder zijn of certificaathouder met vergaderrecht, maakt dat verschil?

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 16

Tussen certificaathouders met vergaderrecht en zonder vergaderrecht bestaan enige verschillen. Door deze verschillen is de zeggenschap van d…

De positie van de certificaathouder

Posted by Jeroen van Wassenaer | August 27

Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: Flexwet) is de regeling voor het certificeren van aa…

Certificeren van aandelen of toch stemrechtloze aandelen?

Posted by Jeroen van Wassenaer | August 8

Een aandeel heeft in principe twee basisrechten: zeggenschap en financiële rechten. Soms zijn er situaties waarin zeggenschap niet gewenst …

Bestuurdersaansprakelijkheid van de andere, al dan niet papieren bestuurder(s), vervolg

Posted by Jeroen van Wassenaer | June 28

Ik verwijs naar het eerdere blog over bestuurdersaansprakelijkheid in de aanloop naar een verwachte uitspraak van de Hoge Raad en sluit daar…