Jaap van Till

Jaap van Till is gespecialiseerd in internationale commerciële contracten en het voeren van procedures op het gebied van distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten. Hij heeft bijzondere ervaring met het adviseren en begeleiden van zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen bij grensoverschrijdende commerciële en vennootschapsrechtelijke overeenkomsten in verschillende sectoren. Jaap richt zich ook op het mededingingsrecht en adviseert cliënten over de implementatie en organisatie van distributiesystemen en compliance met de regels van het mededingingsrecht. In dat kader beschikt Jaap over een brede ervaring met het adviseren van nationaal en internationaal opererende cliënten op het gebied van compliance met de Groepsvrijstellingsverordening en bijbehorende Richtlijnen inzake Verticale Overeenkomsten van de Europese Commissie. Jaap heeft lange en uitgebreide ervaring  met het voeren van procedures over commerciële transacties, waaronder onderwerpen van Internationaal Privaatrecht. 

Nevenfuncties:

– Bestuurslid en Country Expert voor Nederland bij het International Distribution Institute (IDI).

– Gedelegeerde voor Nederland bij de ICC Commission on Commercial Law & Practice

– Lid van de ICC Task Force on Franchising

–  Lid van de ICC Task Force on Commercial Agency & Distribution

– Vice-voorzitter van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)

– Vertrauensanwalt van de Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH)

– Juridisch adviseur Vereniging Interieur Importeurs en Agenten (VIIA)

Talen:

Engels, Duits en Frans.

Contact:

Phone: 020 347 37 33
E-mail: jaap.vantill@loyal.nl