De expertise van Jeroen van Wassenaer

Ondernemingsrechtadvocaat, mediator, arbiter, partner bij Loyal Lawyers in Amsterdam. Het motto bij zijn handelen is: Wie A zegt moet ook bereid zijn B te zeggen. Alleen dan hoeft B vaak helemaal niet meer.

Corporate Law

Vennootschapsrecht regelt de werking van vennootschappen en de rechtsverhouding tussen de vennoten en organen onderling. Dit deel van het recht wordt met name relevant bij aandelentransacties, zoals bij fusies en overnames, “buy-outs”, “buy-ins” en “private equity” transacties. Maar ook bij externe en interne bestuurdersaansprakelijkheidstellingen.

Governance

Ik sta graag klaar voor vragen op het gebied van goed bestuur:

  • Bij het nemen van moeilijke besluiten door de mens achter de onderneming en door families met gemeenschappelijk familiebezit stel ik de èchte vragen. Ik help bij het zoeken en vaststellen van de juiste antwoorden. En verleen vervolgens strategisch advies bij het uitvoeren van het besluit.
  • In complexe zakelijke- en/of familiekwesties help ik helderheid te scheppen en impasses te doorbreken en bied ik advies- en, zo nodig, procesondersteuning.

Corporate governance

Ik stel mijn corporate governance-ervaring ter beschikking aan de mens achter en in de onderneming. Hierbij adviseer en begeleid ik:

Family governance

Ik stel mijn family governance-ervaring ter beschikking aan:

Veel voorkomende vragen

Dient telkens het wiel opnieuw uitgevonden worden?

Iedere zaak is uniek, maar eronder liggen veelal herkenbare patronen waarvan opgedane expertise en modellen goed en efficiënt gebruikt kunnen worden. Ook wordt, in vast verband of ad hoc, samengewerkt met op aanpalende terreinen gespecialiseerde adviseurs, zoals accountants, notarissen en fiscalisten, private bankers, family-officers en rentmeesters.

Hoe wordt (financieel) gerekend?

Ik hanteer een uurtarief met BTW, dat is volstrekt transparant en houdt mij geheel onafhankelijk van derden en partijdig voor de opdrachtgever(s). In gevallen kan echter ook een vaste afspraak gemaakt worden.

Herkent u dergelijke vraagstukken?

En denkt u mijn expertise te kunnen gebruiken? Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek.