De expertise van Jeroen van Wassenaer

Ondernemingsrechtadvocaat, mediator, arbiter, partner bij Loyal Lawyers in Amsterdam. Het motto bij zijn handelen is: Wie A zegt moet ook bereid zijn B te zeggen. Alleen dan hoeft B vaak helemaal niet meer.

Corporate Law

Vennootschapsrecht regelt de werking van vennootschappen en de rechtsverhouding tussen de vennoten en organen onderling. Dit deel van het recht wordt met name relevant bij aandelentransacties, zoals bij fusies en overnames, “buy-outs”, “buy-ins” en “private equity” transacties. Maar ook bij externe en interne bestuurdersaansprakelijkheidstellingen.

Herkent u dergelijke vraagstukken?

En denkt u mijn expertise te kunnen gebruiken? Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek.