De onderlinge verhouding in familiebedrijven

Vraagstuk 1:

De verschillende familieleden/aandeelhouders komen er in de Aandeelhouders-vergadering alsmaar niet uit om tot een eensluidend besluit te komen, het bedrijf moet echter nu verder: Wat te doen?

Vraagstuk 2:

De overdrager is voorzitter van de RvC geworden en bemoeit zich nog dagelijks met de gang van zaken, tot ergernis van de opvolger: Wat te doen?

Vraagstuk 3:

Het hoofd verkoop verdient veel minder dan het hoofd technische dienst, maar die laatste is een neef, de eerste geen familie. Dat geeft scheve ogen. Wat te doen?

Vraagstuk 4:

Het is wel duidelijk binnen de familie wie volgens vader zal gaan opvolgen, maar buiten is men daar heel kritisch over. In hoeverre moet daarmee rekening gehouden worden en hoe?

 

Herkent u dergelijke vraagstukken?

En denkt u mijn expertise te kunnen gebruiken? Neem contact met mij op voor een gratis oriënterend gesprek.