Barend Santen

Barend Santen is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseert een breed scala aan cliënten uit diverse sectoren. Hij staat nationaal en internationaal opererende ondernemingen bij, zowel in procedures als buiten rechte, op alle terreinen van het arbeidsrecht. Barend heeft een lange en uitgebreide ervaring met het adviseren over arbeidsvoorwaarden, de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en het onderhandelen over en vastleggen van beëindigingsovereenkomsten. Hij adviseert ook regelmatig over (collectief) ontslag en reorganisaties, waaronder het begeleiden van het ontslag van stafmedewerkers en directeuren.  Barend’s expertise omvat mede vraagstukken over overgang van onderneming en medezeggenschap. Daarnaast geniet Barend ook een uitstekende reputatie op het terrein van internationale commerciële contracten (waaronder distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten), met specifieke kennis van het Midden-Oosten op dit terrein. Barend is voorts bekend vanwege zijn brede kennis en ervaring op het gebied van het voeren van gerechtelijke procedures in handelsrechtelijke geschillen.

Nevenfuncties:

Barend heeft een lange ervaring als docent op het terrein van het procesrecht en treedt ook regelmatig op als docent op het terrein van het distributie- en agentuurrecht, onder meer voor leden van EVOFenedex.

Barend bekleedt verschillende bestuurs- en adviesfuncties in de wereld van de sport en hedendaagse kunst.

Talen:

Engels, Frans en Duits

Contact:

Telefoon: 020 347 37 31
E-mail: barend.santen@loyal.nl