Barend Santen

Barend Santen is gespecialiseerd in internationale commerciële contracten en het voeren van procedures op het gebied van distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten met specifieke kennis van het Midden-Oosten op dit terrein. Hij heeft bijzondere ervaring met het adviseren en begeleiden van zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen bij grensoverschrijdende commerciële overeenkomsten in verschillende sectoren.  Barend heeft lange en uitgebreide ervaring met het voeren van procedures over commerciële transacties, waaronder onderwerpen van Internationaal Privaatrecht. 

Daarnaast is Barend gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseert een breed scala aan cliënten uit diverse sectoren. Hij staat nationaal en internationaal opererende ondernemingen bij, zowel in procedures als buiten rechte, op alle terreinen van het arbeidsrecht. Barend heeft een lange en uitgebreide ervaring met het adviseren over arbeidsvoorwaarden, de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en het onderhandelen over en vastleggen van beëindigingsovereenkomsten. Hij adviseert ook regelmatig over (collectief) ontslag en reorganisaties, waaronder het begeleiden van het ontslag van stafmedewerkers en directeuren.  Barend’s expertise omvat mede vraagstukken over overgang van onderneming en medezeggenschap. 

Nevenfuncties:

Country Expert voor Nederland bij het International Distribution Institute (IDI).
Vertrauensanwalt van de Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH).
Juridisch adviseur van de Vereniging Interieur Importeurs en Agenten (VIIA).
Lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (Vereniging DFA).
Verder heeft Barend een lange ervaring als docent op het terrein van het procesrecht en treedt ook regelmatig op als docent op het terrein van het distributie- en agentuurrecht, onder meer voor leden van EVOFenedex.
Barend bekleedt verschillende bestuurs- en adviesfuncties in de wereld van de sport en hedendaagse kunst.

Talen:

Engels, Frans en Duits

Contact:

Telefoon: 020 347 37 31
E-mail: barend.santen@loyal.nl