Nieuws

Bevoegdheidsperikelen in arbitragegeschillen.

Posted by Jaap van Till | juli 22

In de betreffende zaak[1] raken twee partijen in een juridisch conflict over de voortijdige opzegging van hun samenwerking door één der pa…

Concurrerende activiteiten van een handelsagent.

Posted by Jaap van Till | juni 20

Concurrerende activiteiten van een handelsagent. Twee partijen raken in een juridisch conflict over een groot aantal aspecten van de beëind…

Vereiste voor het aannemen van het bestaan van een agentuurovereenkomst.

Posted by Jaap van Till | juni 11

In het desbetreffende arrest[1] rees de vraag of er sprake was van een agentuurovereenkomst. Twee partijen raken in een juridisch conflict n…

Bevoegdheidsperikelen: overheidsrechter of arbitrage.

Posted by Jaap van Till | mei 23

Bij de contractuele vastlegging van de voorwaarden van hun samenwerking leggen partijen meestal expliciet vast welke rechtsprekende instanti…

Beëindigen van een overeenkomst: twee juridische interpretaties

Posted by Jaap van Till | september 20

Hoe groot het verschil kan zijn tussen de taalkundige en de juridische betekenis van een woord, blijkt eens te meer in het arrest Alert Life…

De grenzen van contractsvrijheid opnieuw bevestigd

Posted by Jaap van Till | september 20

De contractsvrijheid van partijen – een van de heilige principes van het verbintenissenrecht – kent haar grenzen, ook in het age…

Bestuurdersaansprakelijkheid van de andere, al dan niet papieren bestuurder(s), vervolg

Posted by Jeroen van Wassenaer | juni 28

Ik verwijs naar het eerdere blog over bestuurdersaansprakelijkheid in de aanloop naar een verwachte uitspraak van de Hoge Raad en sluit daar…

De rol van de redelijkheid en billijkheid bij de opzegging van een duurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | april 18

Duurovereenkomsten zijn overeenkomsten waaruit over een lange periode telkens terugkerende rechten en/of verplichtingen voortkomen. De regel…

Familie en bezit: dienen van dynastieke belangen bij overdracht via inbreng in stichting of vennootschap

Posted by Jeroen van Wassenaer | april 6

  Het bijeenhouden van familiebezit en het borgen van de relatie met de familie(naam) kunnen motieven zijn om de vererving anders dan naar …

Bestuurdersaansprakelijkheid van de andere, al dan niet papieren bestuurder(s)

Posted by Jeroen van Wassenaer | maart 29

To be or not to be: Ook een andere (dan de handelende) bestuurder is een aansprakelijk te stellen bestuurder   Er wordt veel geschreven…