Nieuws

Familiebedrijf en landgoed: what’s the difference?

Posted by Jeroen van Wassenaer | september 29

Voor de meeste eigenaren van een familiebedrijf (FB) zal de vergelijking van hun FB met dat van een landgoed (LG) misschien vreemd in de ore…

Bittere noodzaak om ‘next gen’ bij landgoed te betrekken

Posted by Jeroen van Wassenaer | september 29

Het is van groot belang om tijdig de volgende generatie, de ‘next gen’, bij het landgoed te betrekken: het zijn de pro-deo-ambassadeurs,…

Arbitration procedures under the IDArb arbitration rules

Posted by Jaap van Till | april 21

The Annual Conference 2021 of the International Distribution Institute (IDI) will be held in five online sessions from 11 May to 17 June 202…

Bedrag van de klantenvergoeding

Posted by Jaap van Till | april 16

Drie fasen Op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad in de zaken T-Mobile/Klomp en Prijsvrij/Corendon wordt de hoogte van de bij beëindi…

De Agentuurovereenkomst en de klantenvergoeding van artikel 7:442 BW

Posted by Jaap van Till | april 16

De agentuurovereenkomst De Nederlandse wet kent een specifieke regeling van de agentuurovereenkomst. Deze is vastgelegd in de artikelen 7:42…

Termination of Distribution Agreements and Resale Price Maintenance

Posted by Jaap van Till | april 15

In a recent judgment of the Amsterdam Court has ruled on the issue of Resale Price Maintenance (‘RPM’) in connection with the termin…

Dutch Franchise Act a mandatory overriding provision?

Posted by Jaap van Till | april 14

Article 7:920 DCC Article 7:920 section 1 DCC which partially relates to goodwill provides the following: “The franchise agreement det…

Het Booking.com arrest

Posted by Jaap van Till | april 13

Booking.com procedure In een op 31 maart 2021 gepubliceerd artikel op de website van Loyal is door Jaap van Till aandacht besteed aan de Boo…

Commercial Contracts

Posted by Jaap van Till | april 12

Effectiveness of exemption clauses in Commercial Contracts under Dutch law Freedom of contract Dutch commercial law is based on the freedom …

Arrest EHvJ Zako / Sanidel (prejudiciële beslissing)

Posted by Jaap van Till | april 11

Vervulling van taken van andere aard door de handelsagent dan louter die van bemiddeling in strikte zin Inleiding De richtlijn van de Europe…