Nieuws

Bevoegdheidsperikelen: overheidsrechter of arbitrage.

Posted by Jaap van Till | mei 23

Bij de contractuele vastlegging van de voorwaarden van hun samenwerking leggen partijen meestal expliciet vast welke rechtsprekende instanti…

Beëindigen van een overeenkomst: twee juridische interpretaties

Posted by Jaap van Till | september 20

Hoe groot het verschil kan zijn tussen de taalkundige en de juridische betekenis van een woord, blijkt eens te meer in het arrest Alert Life…

De grenzen van contractsvrijheid opnieuw bevestigd

Posted by Jaap van Till | september 20

De contractsvrijheid van partijen – een van de heilige principes van het verbintenissenrecht – kent haar grenzen, ook in het age…

Bestuurdersaansprakelijkheid van de andere, al dan niet papieren bestuurder(s), vervolg

Posted by Jeroen van Wassenaer | juni 28

Ik verwijs naar het eerdere blog over bestuurdersaansprakelijkheid in de aanloop naar een verwachte uitspraak van de Hoge Raad en sluit daar…

De rol van de redelijkheid en billijkheid bij de opzegging van een duurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | april 18

Duurovereenkomsten zijn overeenkomsten waaruit over een lange periode telkens terugkerende rechten en/of verplichtingen voortkomen. De regel…

Familie en bezit: dienen van dynastieke belangen bij overdracht via inbreng in stichting of vennootschap

Posted by Jeroen van Wassenaer | april 6

  Het bijeenhouden van familiebezit en het borgen van de relatie met de familie(naam) kunnen motieven zijn om de vererving anders dan naar …

Bestuurdersaansprakelijkheid van de andere, al dan niet papieren bestuurder(s)

Posted by Jeroen van Wassenaer | maart 29

To be or not to be: Ook een andere (dan de handelende) bestuurder is een aansprakelijk te stellen bestuurder   Er wordt veel geschreven…

Familie en bezit: dynastieke belangen bij overdracht per legaat

Posted by Jeroen van Wassenaer | maart 26

    Bij opvolging in het landgoed of familiebedrijf, maar ook bij vererving van heerlijke rechten, het erven van familieportretten…

Familie en bezit: dynastieke belangen bij overdracht van (groot en klein) familiebezit

Posted by Jeroen van Wassenaer | maart 19

  Voor de eigenaar van een familiebezit dat voor de volgende generaties behouden moet blijven (het familiebedrijf, een landgoed of huis…

Heerlijke rechten bestaan wel dégelijk nog!

Posted by Jeroen van Wassenaer | maart 2

Ik behandel op dit moment verschillende zaken over de oud-zakelijke Heerlijke rechten, reden voor een blog hierover. Het direct financieel b…