Nieuws

Het Booking.com arrest

Posted by Jaap van Till | april 13

Booking.com procedure In een op 31 maart 2021 gepubliceerd artikel op de website van Loyal is door Jaap van Till aandacht besteed aan de Boo…

Commercial Contracts

Posted by Jaap van Till | april 12

Effectiveness of exemption clauses in Commercial Contracts under Dutch law Freedom of contract Dutch commercial law is based on the freedom …

Arrest EHvJ Zako / Sanidel (prejudiciële beslissing)

Posted by Jaap van Till | april 11

Vervulling van taken van andere aard door de handelsagent dan louter die van bemiddeling in strikte zin Inleiding De richtlijn van de Europe…

New Dutch Franchise Act

Posted by Jaap van Till | april 8

Entry into force and transition period The Dutch Franchise Act[1] entered into force on 1 January 2021 and is mandatory as far as Franchise …

The UNAMAR case (epilogue)

Posted by Jaap van Till | april 7

Overriding mandatory legal rules Can national provisions of the law of a Member State of the European Union (Member State) exceeding the sco…

The Trendsetteuse case: How to interpret the Commercial Agents’ Authority to Negotiate Sales

Posted by Jaap van Till | april 4

Preliminary Ruling On 4 June 2020 the European Court of Justice (ECJ) gave a preliminary ruling in the case Trendsetteuse Sarl / DCA Sarl[1]…

Handelsagent in de zin van de Agentuurrichtlijn

Posted by Jaap van Till | maart 31

Prejudiciële beslissing Op 4 juni 2020[1] heeft het Europese Hof van Justitie (EHvJ) een prejudiciële beslissing gegeven in de zaak Trends…

Uitleg van het begrip ‘bemiddelen’

Posted by Jaap van Till | maart 31

 In Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de overeenkomst van opdracht geregeld. De bemiddelingsovereenkomst en de agentuur…

Vertical Agreements and Online Platform restrictions

Posted by Jaap van Till | maart 26

Online platform restrictions in vertical agreements (suppliers precluding their distributors from selling via online platforms or via one or…

Door Corona zijn campings in Nederland ineens volgeboekt. Heeft u een camping of ander bedrijf op en voor uw landgoed? Let dan op: misschien heeft u de keuze tussen de BOR en de NSW, die kan grote gevolgen hebben!

Posted by Jeroen van Wassenaer | september 22

In een vorig blog is  aandacht besteed aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor Familiebedrijven en de kritiek op deze vrijstelling. Ee…