Nieuws

Geo-blocking III: Schematic overview of the prohibitions for traders

Posted by Jaap van Till | december 19

In the previous articles, article I and article II, the new Regulation concerning geo-blocking (2018/302) was discussed.[1] The review of th…

The European Commission: tough on out-of-territory restrictions

Posted by Jaap van Till | december 16

The European Commission strictly enforces the European Union antitrust laws in cases where there are cross-border sales restrictions. On 25t…

Geo-blocking II: Four methods of geo-blocking

Posted by Jaap van Till | december 13

In a previous blog the new Regulation on geo-blocking was discussed [1]. This new Regulation applies to both traders and customers. There ar…

Geo-blocking: The new Regulation

Posted by Jaap van Till | december 2

The Regulation (2018/302) on geo-blocking – that started to apply on 3 December 2018 – is part of a set of new rules and develop…

Results of the public consultation on the Vertical Block Exemption Regulation (“VBER”)

Posted by Jaap van Till | augustus 15

The VBER[1] provides a safe harbour for so called vertical agreements (i.e. agreements between two or more undertakings operating at a diffe…

Toepasselijkheid van dwingendrechtelijke bepalingen in een gemengde overeenkomst.

Posted by Jaap van Till | augustus 8

Een franchisegever en haar (voormalige) franchisenemer raken, na de ontbinding van de franchiseovereenkomst door de franchisegever, in een c…

Bevoegdheidsperikelen in arbitragegeschillen.

Posted by Jaap van Till | juli 22

In de betreffende zaak[1] raken twee partijen in een juridisch conflict over de voortijdige opzegging van hun samenwerking door één der pa…

Concurrerende activiteiten van een handelsagent.

Posted by Jaap van Till | juni 20

Concurrerende activiteiten van een handelsagent. Twee partijen raken in een juridisch conflict over een groot aantal aspecten van de beëind…

Vereiste voor het aannemen van het bestaan van een agentuurovereenkomst.

Posted by Jaap van Till | juni 11

In het desbetreffende arrest[1] rees de vraag of er sprake was van een agentuurovereenkomst. Twee partijen raken in een juridisch conflict n…

Bevoegdheidsperikelen: overheidsrechter of arbitrage.

Posted by Jaap van Till | mei 23

Bij de contractuele vastlegging van de voorwaarden van hun samenwerking leggen partijen meestal expliciet vast welke rechtsprekende instanti…