Blog

The Trendsetteuse case: How to interpret the Commercial Agents’ Authority to Negotiate Sales

Posted by Jaap van Till | april 4

Preliminary Ruling On 4 June 2020 the European Court of Justice (ECJ) gave a preliminary ruling in the case Trendsetteuse Sarl / DCA Sarl[1]…

Handelsagent in de zin van de Agentuurrichtlijn

Posted by Jaap van Till | maart 31

Prejudiciële beslissing Op 4 juni 2020[1] heeft het Europese Hof van Justitie (EHvJ) een prejudiciële beslissing gegeven in de zaak Trends…

Uitleg van het begrip ‘bemiddelen’

Posted by Jaap van Till | maart 31

 In Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de overeenkomst van opdracht geregeld. De bemiddelingsovereenkomst en de agentuur…

Vertical Agreements and Online Platform restrictions

Posted by Jaap van Till | maart 26

Online platform restrictions in vertical agreements (suppliers precluding their distributors from selling via online platforms or via one or…

Afwijken van territoriale exclusiviteit bij een agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | juni 22

Het gerechtshof Amsterdam heeft in een arrest van november 20191 een oordeel gegeven over de strekking en reikwijdte van artikel 7:431 lid 1…

Het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst en een agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | juni 17

Aan de rechtbank Rotterdam werd vorig jaar de vraag ter beoordeling voorgelegd of een handelsrelatie kwalificeerde als een agentuurovereenko…

De gevolgen van de Booking.com uitspraak op de agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | juni 10

In een eerdere blog zijn de belangrijkste feiten van het geschil tussen Booking.com en het Bedrijfstakpensioenfonds besproken. Het Hof Amste…

Q&A on legal questions arising during the COVID 19 pandemic in international distribution, sales and franchising

Posted by Jaap van Till | mei 12

Jaap van Till, Partner at Loyal Lawyers, Amsterdam, The Netherlands (IDI Board Member and country expert on Commercial Agency & Distribu…

Het geschil: de kwalificatie van Booking.com als reisagent

Posted by Jaap van Till | mei 8

Het Bedrijfstakpensioenfonds vorderde in een geschil dat voorlag bij het Hof Amsterdam een verklaring voor recht dat het reserveringsplatfor…

Valt exclusieve of selectieve distributie ook onder de (aankomende) franchisewet?

Posted by Jaap van Till | mei 6

Op 30 april 2020 verscheen een artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB) van de hand van Tessa de Mönnink (Partner bij Parker Advocaten …