Blog

Vereiste voor het aannemen van het bestaan van een agentuurovereenkomst.

Posted by Jaap van Till | juni 11

In het desbetreffende arrest[1] rees de vraag of er sprake was van een agentuurovereenkomst. Twee partijen raken in een juridisch conflict n…

Bevoegdheidsperikelen: overheidsrechter of arbitrage.

Posted by Jaap van Till | mei 23

Bij de contractuele vastlegging van de voorwaarden van hun samenwerking leggen partijen meestal expliciet vast welke rechtsprekende instanti…

Beëindigen van een overeenkomst: twee juridische interpretaties

Posted by Jaap van Till | september 20

Hoe groot het verschil kan zijn tussen de taalkundige en de juridische betekenis van een woord, blijkt eens te meer in het arrest Alert Life…

De grenzen van contractsvrijheid opnieuw bevestigd

Posted by Jaap van Till | september 20

De contractsvrijheid van partijen – een van de heilige principes van het verbintenissenrecht – kent haar grenzen, ook in het age…

De rol van de redelijkheid en billijkheid bij de opzegging van een duurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | april 18

Duurovereenkomsten zijn overeenkomsten waaruit over een lange periode telkens terugkerende rechten en/of verplichtingen voortkomen. De regel…

Luxury Brands – Selective distribution – Restrictions on resale – Online marketplaces

Posted by Jaap van Till | december 8

The Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered a judgement on 6 December 2017 in the Coty case. As expected by many in the legal…

Regulation on geo-blocking

Posted by Jaap van Till | december 5

The European Parliament, the Council and Commission recently reached an agreement[1] on the contents of a Regulation[2] to end unjustified g…

European General Court rules on selective distribution in relation to EU antitrust rules

Posted by Jaap van Till | november 2

The European General Court (EGC) rendered a judgement on 23 October 2017[1] in which it was confirmed that a selective distribution system c…

IDArb Conference in Geneva, Switzerland on 7 November 2017

Posted by Jaap van Till | november 2

On 7 November 2017 the International Distribution Institute (IDI), the Swiss Chambers’Arbitration Institution (SCAI) and the Geneva Chambe…

Dutch Court adopts Advocate General Wahl’s opinion regarding bans on sales through online platforms

Posted by Jaap van Till | oktober 26

In a judgement of 4 October 2017 [1]the Amsterdam District Court followed Advocate General Wahl’s opinion on the admissibility of limitati…