News

De Kool en de Geit sparen bij zaken binnen de familie, hoe kan dat?

Posted by Jeroen van Wassenaer | February 23

Kun je de goede familiebanden behouden en toch ook jouw mening laten gelden inzake het gemeenschappelijk bezit? Een even lastige als vaak vo…

Opvolging familielandgoed, is niet van later, maar speelt continu

Posted by Jeroen van Wassenaer | December 13

De FPG is eind oktober gestart met de Leergang Opvolging om de volgende generatie stevig voor te bereiden op een opvolging als landgoedeigen…

Soms werkt over je graf heen adviseren verhelderend

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 1

Ik weet het: niet doen, niet over je graf heen willen regeren! Maar soms zouden nabestaanden heel graag nog even contact met je hebben om te…

Waarom een adviseur die een thuiswedstrijd speelt betere resultaten haalt.

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 1

Voormalig minister Pieter Winsemius schreef ooit een boekje over het belang van het spelen van een thuiswedstrijd waarin hij een parallel tr…

Vindt U dat er een verplichte governance code voor familiebedrijven moet komen?

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 1

U weet ongetwijfeld van het bestaan van de Corporate Governance Code af, zoals deze geldt voor beursfondsen, niet voor de overige bedrijven.…

Familiebedrijf en landgoed: what’s the difference?

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 29

Voor de meeste eigenaren van een familiebedrijf (FB) zal de vergelijking van hun FB met dat van een landgoed (LG) misschien vreemd in de ore…

Bittere noodzaak om ‘next gen’ bij landgoed te betrekken

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 29

Het is van groot belang om tijdig de volgende generatie, de ‘next gen’, bij het landgoed te betrekken: het zijn de pro-deo-ambassadeurs,…

Arbitration procedures under the IDArb arbitration rules

Posted by Jaap van Till | April 21

The Annual Conference 2021 of the International Distribution Institute (IDI) will be held in five online sessions from 11 May to 17 June 202…

Bedrag van de klantenvergoeding

Posted by Jaap van Till | April 16

Drie fasen Op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad in de zaken T-Mobile/Klomp en Prijsvrij/Corendon wordt de hoogte van de bij beëindi…

De Agentuurovereenkomst en de klantenvergoeding van artikel 7:442 BW

Posted by Jaap van Till | April 16

De agentuurovereenkomst De Nederlandse wet kent een specifieke regeling van de agentuurovereenkomst. Deze is vastgelegd in de artikelen 7:42…