News

The Trendsetteuse case: How to interpret the Commercial Agents’ Authority to Negotiate Sales

Posted by Jaap van Till | April 4

Preliminary Ruling On 4 June 2020 the European Court of Justice (ECJ) gave a preliminary ruling in the case Trendsetteuse Sarl / DCA Sarl[1]…

Handelsagent in de zin van de Agentuurrichtlijn

Posted by Jaap van Till | March 31

Prejudiciële beslissing Op 4 juni 2020[1] heeft het Europese Hof van Justitie (EHvJ) een prejudiciële beslissing gegeven in de zaak Trends…

Uitleg van het begrip ‘bemiddelen’

Posted by Jaap van Till | March 31

 In Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de overeenkomst van opdracht geregeld. De bemiddelingsovereenkomst en de agentuur…

Vertical Agreements and Online Platform restrictions

Posted by Jaap van Till | March 26

Online platform restrictions in vertical agreements (suppliers precluding their distributors from selling via online platforms or via one or…

Door Corona zijn campings in Nederland ineens volgeboekt. Heeft u een camping of ander bedrijf op en voor uw landgoed? Let dan op: misschien heeft u de keuze tussen de BOR en de NSW, die kan grote gevolgen hebben!

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 22

In een vorig blog is  aandacht besteed aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor Familiebedrijven en de kritiek op deze vrijstelling. Ee…

De bedrijfsopvolgingsregeling onder kritiek

Posted by Jeroen van Wassenaer | July 20

Voortzetting van het bedrijf door de volgende generatie borgen De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling bij ver…

Afwijken van territoriale exclusiviteit bij een agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | June 22

Het gerechtshof Amsterdam heeft in een arrest van november 20191 een oordeel gegeven over de strekking en reikwijdte van artikel 7:431 lid 1…

Het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst en een agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | June 17

Aan de rechtbank Rotterdam werd vorig jaar de vraag ter beoordeling voorgelegd of een handelsrelatie kwalificeerde als een agentuurovereenko…

De gevolgen van de Booking.com uitspraak op de agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | June 10

In een eerdere blog zijn de belangrijkste feiten van het geschil tussen Booking.com en het Bedrijfstakpensioenfonds besproken. Het Hof Amste…

Mediation: oplossing voor aandeelhoudersconflict

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 29

Mediation is een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat doen partijen zèlf, maar wel onder de leiding van een deskundige prof…