News

De bedrijfsopvolgingsregeling onder kritiek

Posted by Jeroen van Wassenaer | July 20

Voortzetting van het bedrijf door de volgende generatie borgen De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling bij ver…

Afwijken van territoriale exclusiviteit bij een agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | June 22

Het gerechtshof Amsterdam heeft in een arrest van november 20191 een oordeel gegeven over de strekking en reikwijdte van artikel 7:431 lid 1…

Het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst en een agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | June 17

Aan de rechtbank Rotterdam werd vorig jaar de vraag ter beoordeling voorgelegd of een handelsrelatie kwalificeerde als een agentuurovereenko…

De gevolgen van de Booking.com uitspraak op de agentuurovereenkomst

Posted by Jaap van Till | June 10

In een eerdere blog zijn de belangrijkste feiten van het geschil tussen Booking.com en het Bedrijfstakpensioenfonds besproken. Het Hof Amste…

Mediation: oplossing voor aandeelhoudersconflict

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 29

Mediation is een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat doen partijen zèlf, maar wel onder de leiding van een deskundige prof…

Vragen, Vragen… van bestuurders en commissarissen

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 15

Veel bestuurders en commissarissen, nu ook van Stichtingen en Verenigingen, botsen met enige regelmaat tegen vragen aan die hun eigen rechte…

Q&A on legal questions arising during the COVID 19 pandemic in international distribution, sales and franchising

Posted by Jaap van Till | May 12

Jaap van Till, Partner at Loyal Lawyers, Amsterdam, The Netherlands (IDI Board Member and country expert on Commercial Agency & Distrib…

Het geschil: de kwalificatie van Booking.com als reisagent

Posted by Jaap van Till | May 8

Het Bedrijfstakpensioenfonds vorderde in een geschil dat voorlag bij het Hof Amsterdam een verklaring voor recht dat het reserveringsplatfor…

Valt exclusieve of selectieve distributie ook onder de (aankomende) franchisewet?

Posted by Jaap van Till | May 6

Op 30 april 2020 verscheen een artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB) van de hand van Tessa de Mönnink (Partner bij Parker Advocaten …

De ingevoerde Corona-spoedwet biedt kansen voor de te houden Jaarvergadering en voor de DGA die nu de zaken wil regelen voor (tijdelijke) uitval of overlijden

Posted by Jeroen van Wassenaer | April 30

Belangrijk nieuws voor de te houden jaarvergadering: die kan nu ook audiovisueel. Maar ook voor de DGA die de zaken goed achter wenst te la…