News

Is de beklemde minderheidsaandeelhouder machteloos?

Posted by Jeroen van Wassenaer | May 18

Het belang van een minderheidsaandeelhouder kan worden geschaad door besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders (AV). De AV is…

Familieraad en familiebedrijf

Posted by Jeroen van Wassenaer | February 24

Met name in grotere families die met diverse staken betrokken zijn bij het familiebedrijf kan het nuttig zijn om de familieleden te laten ve…

Bedrijfsopvolgingsregeling

Posted by Jeroen van Wassenaer | February 20

Indien u uw onderneming aan de familie overdraagt, wordt dit fiscaal ondersteund door de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Daar heeft de opv…

Bedrijfsopvolging na overlijden

Posted by Jeroen van Wassenaer | December 21

U voelt zich nu wellicht als ondernemer in de kracht van uw leven. U heeft uw onderneming op- of uitgebouwd en bent er nog dagelijks werkzaa…

Pas op met de 403-verklaring!

Posted by Jeroen van Wassenaer | November 18

De wet staat toe dat voor een moeder- en dochtermaatschappij samen een geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt. Het zogenaamde groepsre…

Waarom zou u een aandeelhoudersovereenkomst moeten opstellen?

Posted by Jeroen van Wassenaer | October 26

Voor een goede overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie is het belangrijk dat voor alle betrokken partijen duidelijkheid …

“Wetswijziging maakt overdracht familiebedrijf duurder”

Posted by Jeroen van Wassenaer | October 21

Afgelopen maandag 17 oktober stond het volgende artikel in Het Financieele Dagblad. De plannen van staatssecretaris Wiebes kunnen grote fin…

Zelf als Overdrager goed regelen of anders… naar de Ondernemingskamer

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 30

Wanneer u uw onderneming overdraagt, is het van groot belang dat u uw zaken goed regelt. Eerdere blogs over de overdracht van familiebedrijv…

Wat kunt u bereiken met verschillende soorten van aandelen?

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 21

Een vorig blog vermeldde al de mogelijkheid om eigendom en zeggenschap in een vennootschap (BV of NV) van elkaar te scheiden met behulp van …

Aansprakelijkheid leden one-tier board, Raad van Commissarissen en Raad van Advies

Posted by Jeroen van Wassenaer | September 9

Een vorige blog behandelde de mogelijkheden waarop u als overdrager betrokken kunt blijven bij de (familie)onderneming: als lid van de one-t…